สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง จำนวน เงินเดือน วันที่ประกาศ
4 ตามการตกลง 27/09/2019 สมัครงาน

วิศวกรฝ่ายขาย ( Sales Engineer )

► 3 ตำแหน่ง ( คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือ เทียบเท่า ทุกสาขา )***** รายได้รวมขั้นต่ำเฉลี่ยต่อเดือน ไม่น้อยกว่า 30,000 บาท *****

3 ตามการตกลง 25/06/2018 สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด ( Sales & Marketing Officer )

► 1 ตำแหน่ง ( สาขาวิศวกรรมศาตร์ทุกสาขา , สาขาการตลาด, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเทคโนโลยี่สารสนเทศ )***** รายได้รวมขั้นต่ำเฉลี่ยต่อเดือน 20,000 - 50,000 บาท *****

1 ตามการตกลง 25/06/2018 สมัครงาน

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ( Product Manager )

► 1 ตำแหน่ง ( สาขาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ )***** รายได้รวมขั้นต่ำเฉลี่ยต่อเดือน ไม่น้อยกว่า 50,000 บาท*****

1 ตามการตกลง 25/06/2018 สมัครงาน
view