สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

มอเตอร์เอบีบี  ถูกออบแบบให้ประหยัดพลังงาน และยังทนต่อสภาพแวดล้อมและการสึกกร่อนได้อย่างดี
มีทั้งแบบมาตรฐานที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมทั่วไปและมอเตอร์พิเศษที่ต้องการผลิตเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะลูกค้า

ABB Standard Mortors, IE1

     M2QA Series, Cast Iron Frame

     Power : 0.37 - 315 kW

     Frame Size : 71 - 355

     Available : 2, 4, 6, and 8 Poles

          - มอเตอร์ 3 เฟส ชนิดเหนี่ยวนำ

          - ถูกออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพแบบ IE1 ซึ่งสูงกว่ามอเตอร์ธรรมดาทั่วไป

          - เหมาะสำหรับการใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไปและอุตสาหกรรมหนักทุกประเภท

          - สะดวกในการติดตั้งและคุ้มค่าแก่การลงทุน

ABB High Efficiency Mortors, IE2 IE3

     M3BP Series, Cast Iron Frame

     Power : 0.18 - 1,000 kW

     Frame Size : 71 - 450   

     

     M2BAX Series, Cast Iron Frame

     Power : 0.18 - 355 kW

     Frame Size : 71 - 355

     Available : 2, 4, 6 Ploes


     M3AA Series, Aluminium Frame

     Power : 0.12 - 90 kW

     Frame Size 63 - 280 

          - IE 2 มอเตอร์มีค่าประสิทธิภาพเป็นแบบประสิทธิภาพสูง 

          - IE 3 มอเตอร์มีค่าประสิทธิภาพเป็นแบบประสิทธิภาพสูงกว่า IE2

             (ตามมาตรฐาน IEC 60034-30:2008)

           - สามารถใช้งานร่วมกับชุดปรับความเร็วรอบ (VSD) ได้

           - เหมาะกับการใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไปและอุตสาหกรรมหนักที่ทำงานต่อเนื่อง

             เน้นการประหยัดพลังงานเพื่อลดต้นทุนการผลิต เช่น โรงไฟฟ้า, โรงงานปูนซีเมนต์

             โรงงานผลิตเหล็ก  เป็นต้น

    

ABB Explosionproof Motor, EX

- Flameproof Motor, EEx d/de IIB/C T4

- Increased Safety Motor, EEx e II T3

- Non-Sparking Motor, EEx n II T3

- Dust ignitionproof Motor, (DIP)

> มีการออกแบบให้มีอุณหภูมิผิวต่ำ (Low surface temperature)

เพื่อให้เหมาะกับความปลอดภัยในพื้นที่โซนอันตรายที่แตกต่างกัน

> มอเตอร์ชนิด Flame Proof และ Non-sparking ยังสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ

(VSD) โดยไม่ต้องมีการทดสอบมอเตอร์เพิ่ม

view