สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com


บริษัท อินโนไดร์ฟ จำกัด

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2550  เริ่มดำเนินธุรกิจโดยเป็นตัวแทนนำเข้า

และจัดจำหน่ายสินค้าส่งกำลัง จากผู้ผลิตที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงระดับโลก 

อีกทั้งบริษัทให้บริการด้านการออกแบบเฉพาะงานจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบส่งกำลัง

แก่กลุ่มผู้ผลิตเครื่องจักรและโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท

          ประวัติความเป็นมาการเป็นตัวแทนจำหน่าย

               ปี 2550 ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายมอเตอร์ไฟฟ้า ABB

               ปี 2554 ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบส่งกำลังของ SKF

               ปี 2555 ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซีลของ SKF

               ปี 2556 ได้รบการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายเกียร์ทดรอบ DODGE

               ปี 2557 ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายเกียร์ทอรอบ benzlers

view