สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ร่วมแสดงสินค้างานสัมมนา FACTORY 4.0

ร่วมแสดงสินค้างานสัมมนา FACTORY 4.0

บริษัท อินโนไดร์ฟ จำกัด ได้ร่วมงานแสดงนวัตกรรม งานสัมมนาและนิทรรศการ"ผลสำเร็จการขับเคลื่อน FACTORY 4.0"

เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาต่อยอดและส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

view