สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ติดตั้งอุปกรณ์ Smart Sensor

ติดตั้งอุปกรณ์ Smart Sensor

ทีมงานวิศวกรนำ Smert Sensor เข้าติดตั้งคู่กับ Motor อุตสาหกรรม 
พร้อมแนะนำและเซ็ทระบบการตั้งค่าอ่านค่าประมวลผลการทำงานมอเตอร์อุตสาหกรรม ผ่านในอุปกรณ์ Smart Phone

view