สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ผลงานการติดตั้งมอเตอร์ ABB

ผลงานการติดตั้งมอเตอร์ ABB

ผลงานการติดตั้งมอเตอร์ ABB
ABB Low Voltage Three Phases Motor, Cast iron frame
IE1 M2QA 160kW (220HP), 2P, B3
ประกอบใช้กับเครื่องปั่นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์


การติดตั้งหน้างาน โดยหัวหน้าวิศวกรรฝ่ายขายและบริการพร้อมทีมงานติดตั้งอุปกรณ์

view