สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การเพิ่มขึ้นของพลังงานทดแทน

การเพิ่มขึ้นของพลังงานทดแทน

การเพิ่มขึ้นของพลังงานทดแทนทำให้เกิดการฟื้นตัวของคอนเดนเซอร์แบบซิงโครนัส

เทคโนโลยีแบบเก่าให้คำตอบกับความท้าทายที่เกิดจากการเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนในการผสมผสานพลังงาน ตัวคอนเดนเซอร์แบบซิงโครนัสซึ่งผสานกับล้าสมัยกำลังถูกใช้เพื่อรักษาเสถียรภาพของพลังงานที่เป็นพัก ๆ และไม่ต่อเนื่องจากพลังงานทดแทน

คอนเดนเซอร์แบบซิงโครนัส (SCs) ผลิตพลังงานปฏิกิริยาและเป็นโซลูชั่นที่มีประโยชน์สำหรับการรักษาเสถียรภาพของพลังงานที่ผลิตโดยทรัพยากรหมุนเวียน 

SCs เป็นเครื่องจักรไฟฟ้าที่หมุนเวียนคล้ายคลึงกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัสในการออกแบบของพวกเขา พวกเขาไม่ใช่มอเตอร์ - เนื่องจากไม่ขับรถบรรทุกหรือเครื่องปั่นไฟเนื่องจากไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือกังหัน 

SCs ถูกนำมาใช้ก่อนหน้านี้เป็นแหล่งพลังงานปฏิกิริยาเพื่อชดเชยมอเตอร์เหนี่ยวนำและโหลดอุปนัยสูงอื่น ๆ ความก้าวหน้าในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังนำไปสู่การพัฒนาเครื่องชดเชยแบบคงที่และ SCS ที่ได้รับการแทนที่เหล่านี้เนื่องจากมีการควบคุมความยืดหยุ่นและความเร็วที่ดีขึ้น ความต้องการ SCs ลดลงและเป็นเวลาหลายปีพวกเขาดูเหมือนเทคโนโลยีล้าสมัย 

แหล่งพลังงานเช่นแสงอาทิตย์และลมเป็นช่วง ๆ และแปรปรวน พวกเขาขาดความสามารถในการทนต่อข้อผิดพลาดของเครือข่ายหรือมีบทบาทสนับสนุนตาราง ผลที่ตามมาการเพิ่มขึ้นของแหล่งพลังงานเหล่านี้ในการผสมพลังงานคือการลดความยืดหยุ่นและเสถียรภาพของเครือข่ายไฟฟ้า 

ตัวอย่างเช่นฟาร์มสุริยะหลายแห่งใช้อินเวอร์เตอร์เพื่อสังเคราะห์กระแสสลับ (AC) สำหรับเครือข่ายจากกระแสตรง (DC) ที่ผลิตโดยแผงโซลาร์เซลล์ (PV) หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นที่ไหนสักแห่งในเครือข่ายที่ทำให้พารามิเตอร์เครือข่ายแตกต่างจากระดับปกติอินเวอร์เตอร์จะถูกปิดโดยหน่วยป้องกัน ฟาร์มสุริยะไม่มีความสามารถในการขับขี่ผ่านความผิดพลาดของเครือข่าย

ในหลายพื้นที่การเกิดพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทนอื่น ๆ กำลังเกิดขึ้นในเวลาเดียวกับที่โรงไฟฟ้าทั่วไปเลิกใช้งาน เป็นผลให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัสขนาดใหญ่ความเร่งเฉื่อยสูงของโรงไฟฟ้าที่มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับลัดวงจรและกำลังหมุนเวียนกำลังถูกนำออกจากการให้บริการ ในสถานการณ์เช่นนี้คอนเดนเซอร์แบบซิงโครนัสสามารถให้กำลังลัดวงจรเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกริดช่วยรักษาคุณภาพของกริดและให้ความสามารถในการขับขี่ได้

นอกจากนี้ยังสามารถใช้ SC เพื่อเพิ่มความสามารถในการลัดวงจรของเครือข่ายที่อาจมีความผันผวนตามฤดูกาลตามความต้องการไฟฟ้าหรือความผันผวนอันเนื่องมาจากอุตสาหกรรมหนักในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังสามารถนำมาใช้ในการผลิตพลังงานปฏิกิริยาในประเทศเพื่อลดความสูญเสียในกริดที่การผลิตและการใช้พลังงานแยกจากกันโดยระยะทางไกล 

เนื่องจากความต้องการประสิทธิภาพของระบบและสภาวะของพื้นที่แตกต่างกันไป SC ควรจัดทำขึ้นเพื่อการใช้งานเฉพาะ ABB จำหน่าย SCs ในช่วงกำลังไฟฟ้า 1 - 75 MVA ที่แรงดันไฟฟ้าระบบ 3 - 15 kV แรงดันไฟฟ้าของเครือข่ายโดยทั่วไปสูงกว่ามากดังนั้นจึงมีการใช้หม้อแปลงแบบ step-up SCs เป็นโมดูลและสามารถนำมารวมกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สูงขึ้นซึ่งเป็นโซลูชันที่ให้ความซ้ำซ้อนและความพร้อมใช้งานได้ดีกว่าหน่วยที่มีขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียว 

พวกเขาสามารถเริ่มต้นด้วยตัวแปลงความถี่แบบออนไลน์หรือใช้มอเตอร์ม้า มอเตอร์ขนาดเล็ก (200-300 กิโลวัตต์) ที่จัดทำโดยตัวแปลงความถี่เป็นวิธีที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นเพราะช่วยให้สามารถออกแบบ SC ได้โดยไม่ต้องมีข้อกำหนดในการเริ่มต้นเป็นพิเศษ เช่นเดียวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัส SC มีขั้วแม่เหล็กที่เด่นเป็นพิเศษ, ตัวกระตุ้นสเตียริคเรซินอีพอกซีเรซิน พวกเขามักจะระบายความร้อนด้วยน้ำ แต่ก็มีวิธีระบายความร้อนอื่น ๆ ตัวอย่างเช่นเครื่องทำความเย็น CAWA ของ ABB ที่มีวงจรระบายความร้อนแบบปิดซึ่งช่วยให้ SCs สามารถติดตั้งกลางแจ้งได้ในบริเวณที่ไม่มีน้ำ

ด้วยการเติบโตอย่างต่อเนื่องของการใช้พลังงานหมุนเวียน SCs กำลังดึงดูดความสนใจจากสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าและผู้ประกอบการระบบกริด เทคโนโลยีคอนเดนเซอร์แบบซิงโครนัสได้รับการยอมรับและพิสูจน์แล้วและสามารถมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างคุณภาพและความยืดหยุ่นให้กับโครงข่ายไฟฟ้าในปัจจุบัน

Grid Problems

Solution with ABB SC*
at the connection point

Weak network (lk) 

Short circuit capacity is reduced due to reduced capacity /

number of large fossil fuel power plants and increased number of new industries

The number of new SC's will improve the total lk and

provide redundancy for service shut downs

Unstable network (Hz) Frequency fluctuating due to increased new load types and faults With high inertia it can stabilise the frequence
Long distribution lines (V) Voltage sags due to many consumers over long distances Stabilise the voltage with boost output for several 100 ms
Temporary / periodically peak loads Process industries can represent large uneven rapid changing loads SC's have high* overload capability for 15-30 min
Temporary disturbances Can be from e.g. lightning strokes or equipment failure With high inertia it has good capability to ride through the faults

CR. Article ABB.com, 
view