สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การจัดเก็บพลังงาน

การจัดเก็บพลังงาน

หลายประเทศกำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการปฏิวัติพลังงานหมุนเวียนอย่างไรก็ตาม  เนื่องจากความสามารถในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และลมในเครือข่ายพลังงานไฟฟ้าทะยานขึ้นผู้ประกอบการ  จึงมองว่ายากที่จะรักษาเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือของโครงข่าย  สาเหตุหลักสองประการคือความแปรปรวนในระยะสั้นและความสามารถในการคาดเดาต่ำของแหล่งพลังงานทดแทน ระบบเก็บพลังงานสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ดังนั้นจึงมีส่วนสำคัญต่อวิวัฒนาการของกริดระบบไฟฟ้าอย่างไรก็ตามการจัดเก็บพลังงานสามารถทำได้มากกว่าการจัดเก็บพลังงานอย่างมีกลยุทธ์  นอกจากนี้ยังสามารถเสนอวิธีการใหม่ ๆ การกำหนดราคาของพลังงานไฟฟ้าและบริการที่เกี่ยวข้องและเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าทั้งหมด

view