สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ธุรกิจไปได้ไกลกว่าเมื่อต้นทุนพลังงานลดลง

ธุรกิจไปได้ไกลกว่าเมื่อต้นทุนพลังงานลดลง

ธุรกิจไปได้ไกลกว่าเมื่อต้นทุนพลังงานลดลง

                ปี 2558 ถือว่าเป็นปีที่ไม่ง่ายในการขับเคลื่อนธุรกิจ แม้จะเริ่มต้นด้วยข่าวดี

ของตัวเลขพลังงานอย่างน้ำมันดิบที่ลดลงถึงร้อยละ 48 เหลือเพียง 54.2 ดอลลาร์สหรัฐ

ต่อบาเรล ซึ่งนับเป็นราคาที่ต่ำสุดในรอบ 5 ปี แต่ก็ไม่ได้ทำให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

ได้เปรียบทางการแข่งขันมากนัก เพราะเศรษฐกิจในประเทศคู่ค้าที่สำคัญอื่นๆอาทิ จีน อียู

รวมถึงญี่ปุ่น ต่างยังไม่สามารถฟื้นตัวอีกทั้งเศรษฐกิจในประเทศเกิดใหม่ยังคงเปราะบาง

อาจกล่าวได้ว่าเศรษฐกิจในปีนี้ยังไม่มีอะไรที่แน่นอน ดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทผู้ประกอบการ

จึงจำเป็นต้องขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความรอบคอบและรัดกุมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของ

การบริหารจัดการพลังงาน ซึ่งหากลดต้นทุนลงไปได้ ความสามารถทางการแข่งขันก็จะเพิ่มมากขึ้น

                โดยในเรื่องของหม้อแปลงและระบบจ่ายไฟฟ้าผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุน

พลังงานได้ด้วยวิธีง่ายๆอย่างการปรับแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกหม้อแปลงไฟฟให้เหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น

-           แรงดันไฟฟ้าที่สูงหรือต่ำเกินไปจะทำให้มอเตอร์ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพในการทำงานลดลง

-           ปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า ( Power Factor) ณ แผงประทานไฟฟ้าของโรงงานให้มีค่าสูงอยู่เสมอ

-           ทำความสะอาด และขันย้ำจุดต่อทางไฟฟ้าทุกจุดให้แน่น อย่างน้อยปีละครั้ง

 

                ในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้า ผู้ประกอบการควรใช้งานมอเตอร์ให้เหมาะสมกับโหลด

โดยมอเตอร์ไฟฟ้าทั่วไปจะมีประสิทธิภาพการทำงานลดลงมาก เมื่อโหลดลดลงต่ำกว่าร้อยละ 40 

ของพิกัด นอกจากนี้ควรมีการระบายความร้อนมอเตอร์ไฟฟ้าที่เหมาะสม เลือกใช้มอเตอร์

ประสิทธิภาพสูง และบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้าและระบบส่งกำลังอย่างสม่ำเสมอ

view